Zandzakken voor de deur

Kinderen luisterend naar uitleg volwassen persoon

Opdracht

Waterschap Hollandse Delta schakelt jullie in om mee te werken aan een plan voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de omgeving van jullie school. Bedenk, rekening houdend met de verschillende belanghebbenden (onder andere waterschappen, gemeenten, verzekeraars, bedrijven en natuurlijk bewoners), een slimme, duurzame manier om in de nieuwe wijk om te gaan met waterberging. Zodanig dat het overschot aan (hemel)water nuttig wordt gebruikt, nog vóórdat het bij het afvalwater terecht komt en waterschade te veroorzaken. Als eindproduct lever je een simulatie (dit kan bijvoorbeeld een werkend prototype, een proefopstelling of een digitale animatie zijn) van je oplossing.

Situatie

Klimaatadaptatie. Als gevolg van de klimaatverandering, krijgen we in Nederland volgens deskundigen steeds vaker te maken met flinke regenbuien die zorgen voor wateroverlast, maar ook met periodes van droogte. Het hemelwater komt hierdoor bij het afvalwater terecht waardoor er relatief schoon water ten onrechte gezuiverd wordt. De gevolgen van dit toenemende probleem zijn desastreus en het vraagt daarom dringend om serieuze aandacht.