Deelnemende scholieren nemen het tegen elkaar op

Klaslokaal met presentatie van groepje kinderen aan de rest van de klas

De Challenge

Leerlingen werken in teams en worden begeleid door vakdocenten. Bovendien staat achter de schermen een team van specialisten klaar om vragen te beantwoorden tijdens de projectperiode. Na tien weken presenteren de leerlingen hun ontwerpen aan de opdrachtgever, de kritische jury. De jury bestaat uit deskundigen van de TU Delft, de waterschappen en natuurorganisaties. De leerlingen sluiten met de presentatie hun lesperiode af. Hun cijfer wordt voor vijftig procent door hun eigen docent en voor vijftig procent door de vakjury bepaald. Maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. Het is de bedoeling dat uit alle deelnemende scholen van een bepaalde regio de beste ontwerpen worden gekozen. Deze komen in aanmerking voor ‘De Challenge’. Deelnemende klassen nemen het tegen elkaar op en een deskundige jury kiest de drie beste ontwerpen uit die in aanmerking komen voor eventuele doorontwikkeling door de TU Delft of HBO/WO. Het doel van deze samenwerking is de oplossingen naar een nog hoger (innovatief) niveau te brengen.

Op naar de Challenge

Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technologen. Nog te weinig jongeren kiezen voor een exacte vervolgopleiding. Daarom is sinds 2003 een landelijke formule ontwikkeld voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Dit noemen we een technasium. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O & O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Het technasium streeft naar een verbeterde instroom naar en een bewustere keuze voor bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten.