De Dilemmabox is een educatieve en innovatieve onderzoekstool voor het voortgezet onderwijs.

Klas met voorbeelden van toilet modellen

De Dilemmabox

Soms breken ‘knappe koppen’ zich jaren het hoofd om een ingewikkeld vraagstuk op te lossen. Toch lukt dat lang niet altijd. Of er zich een hoogleraar, een academisch geschoolde techneut of een slimme specialist mee bemoeit of niet, de oplossing komt soms uit onverwachte hoek. De Dilemmabox is zo’n hoek. Duik in je brein en ontwikkel innovatieve ideeën die er toe doen in de werkelijke wereld.

Het laatste nieuws

de innovatie van de RWZI

vrijdag 5 juni 2020

De opdracht
Bouw de RioolWaterZuivering van nu om naar een terugwin-fabriek van belangrijke grondstoffen.
De EFGF verwacht een ontwerp van een circulatie- of terugwin systeem voor je gekozen grondstof, die praktisch kan worden getoond


Denktank van scholieren lost watervraagstukken op

zaterdag 28 september 2019

Waterschap Hollandse Delta zet de denkkracht van scholieren in om watergerelateerde problemen in de eigen leefomgeving op te lossen. Samen met Stichting Tijdgeest biedt het cases rond klimaatadaptatie aan op een digitaal platform, de Dillemabox Technasiumscholieren in de onderbouw in de regio Rotterdam – zes technasia, vierhonderd leerlingen – worden uitgenodigd om met oplossingen te komen.