Meedenken over complex maar realistisch vraagstuk wat om bèta verdieping vraagt

Uitleg aan klas met jongeren

Stuifduinen en recreatie

De opdrachtgever PWN, beheerder van het Noord-Hollands Duinreservaat en het Nationaal Park Zuid Kennemerland, verwacht een onderbouwd plan voor een manier waarop in de toekomst met haar fietspaden, fietsstallingen en/of strandslagen om kan gaan in het veranderende landschap.

De innovatie van de RWZI

De Energie en Grondstoffen Fabriek - Energie- & Grondstoffenfabriek mobiliseert en concentreert de wil, kennis, kunde en kracht om obstakels te overwinnen. We willen onderzoeken of het haalbaar is, laten zien dat het kan en stimuleren dat het gebeurt. Dit doen we samen met de koplopers van de markt, universiteiten, lokale initiatieven en publieke organisaties. Bouw de RioolWaterZuivering RWZI van nu om naar een terugwin-fabriek van belangrijke grondstoffen en voor het opwekken van energie..
De EFGF verwacht een ontwerp van een circulatie- of terugwin systeem voor je gekozen grondstof, die praktisch kan worden getoond.

Poep en plas scheidend toilet

Ontwerpen van een toilet waarbij poep en plas gescheiden kunnen worden. Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Medicijn scheidend toilet

De opdrachtgever verwacht een onderbouwd plan voor een medicijn scheidend toilet, waarbij uiteindelijk alleen het natuurlijke afval overblijft.

Zandzakken voor de deur

Waterschap Hollandse Delta schakelt jullie in om mee te werken aan een plan voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de omgeving van jullie school.