Meedenken over complex maar realistisch vraagstuk wat om bèta verdieping vraagt

Uitleg aan klas met jongeren

Poep en plas scheidend toilet

Ontwerpen van een toilet waarbij poep en plas gescheiden kunnen worden. Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Medicijn scheidend toilet

De opdrachtgever verwacht een onderbouwd plan voor een medicijn scheidend toilet, waarbij uiteindelijk alleen het natuurlijke afval overblijft.

Zandzakken voor de deur

Waterschap Hollandse Delta schakelt jullie in om mee te werken aan een plan voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de omgeving van jullie school.