Stuifduinen en recreatie

Stuifduinen en recreatie

Opdracht

De opdrachtgever PWN, beheerder van het Noord-Hollands Duinreservaat en het Nationaal Park Zuid Kennemerland, verwacht een onderbouwd plan voor een manier waarop in de toekomst met haar fietspaden, fietsstallingen en/of strandslagen om kan gaan in het veranderende landschap.

Situatie

Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Om Nederland tegen het water te beschermen zijn de duinen langs de kust van levensbelang. In de toekomst zal door klimaatsverandering de zeespiegel stijgen. Door te proberen en te onderzoeken (‘learning by doing’) zijn we er achter gekomen dat we in bepaalde zones van de kustduinen kunnen ophogen en verstevigen door de buitenste duinen, de zeereep, opnieuw te laten verstuiven. Zo kan het achterland zeeveilig worden 4 gemaakt door ‘building with nature’! De toename van de stuivende duinen is echter zo groot dat het landschap verandert. Door de grote hoeveelheden zand kunnen sommige planten en dieren hier niet meer overleven, en komen er andere planten en dieren voor in de plaats. Het zand kan ook invloed hebben op de manier van waterwinning. Recreanten krijgen ook te maken met veranderingen, fiets maar eens door de duinen naar zee na een storm! Fietspaden, fietsstallingen en strandslagen raken (voortdurend) onder gestoven en zijn niet meer goed (fietsend) toegankelijk voor bezoekers. Het zandvrij maken van deze locaties kost veel moeite en geld!