Medicijn scheidend toilet

Groep kinderen met veiligheidsbrillen en -jassen aan

Opdracht

De opdrachtgever verwacht een onderbouwd plan voor een medicijn scheidend toilet, waarbij uiteindelijk alleen het natuurlijke afval overblijft. Op basis van scheikundig en/of gebruikers-onderzoek wordt het ontwerp gepresenteerd aan de hand van een model op schaal welke het werkingsprincipe van het toilet demonstreert. Ook vindt de opdrachtgever het belangrijk dat is nagedacht over hoe de gebruiker het toilet moet gaan gebruiken en dat je rekening houdt met de mening van deze gebruikers.

Situatie

Medicijnen en hormonen vormen een probleem in het huishoudelijk afvalwater. Dit soort stoffen worden ook wel micro verontreinigingen genoemd en daar vallen ook bestrijdingsmiddelen onder die in de landbouw worden gebruikt. De vergrijzende bevolking is een van de oorzaken waardoor er steeds meer hormonen en medicijnen in het afvalwater terecht komen. Deze worden niet of gedeeltelijk in de waterzuivering verwijderd.