Kwesties die bijdragen aan een circulaire economie

Meisje gooit water in toilet

Onderzoeksdilemma’s

Iedere opdrachtgever kan projecten indienen op het gebied van watergelieerde problematiek of natuurbeheer en biodiversiteit. Nu blijkt dat onderwijsaanpak van De Dilemmabox werkt, kunnen deze dilemma’s als casussen worden onderzocht. Een bijzondere kans voor elke organisatie of bedrijf die met een prangend vraagstuk zit.

De Dilemmabox richt zich op de problematiek die speelt bij waterschappen en/of water gerelateerd zijn. De onderzoeksdilemma’s gaan over ‘kwesties’ die bijdragen aan een circulaire economie. Immers, het bestaande systeem van grondstoffen winnen, produceren, consumeren en afdanken (we noemen dat de lineaire economie) is eindig en niet duurzaam. Rioolwaterzuiveringsinstallaties en de waterschappen kunnen een grote rol spelen in de overgang naar een circulaire economie. De technologie voor terugwinning van grondstoffen, energie en water is gedeeltelijk al beschikbaar. De wijze waarop rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen inspelen is afhankelijk van verschillende factoren.