Denktank van scholieren lost watervraagstukken op

zaterdag 28 september 2019

Denktank van scholieren lost watervraagstukken op

Waterschap Hollandse Delta zet de denkkracht van scholieren in om watergerelateerde problemen in de eigen leefomgeving op te lossen. Samen met Stichting Tijdgeest biedt het cases rond klimaatadaptatie aan op een digitaal platform, de Dillemabox Technasiumscholieren in de onderbouw in de regio Rotterdam – zes technasia, vierhonderd leerlingen – worden uitgenodigd om met oplossingen te komen.