Poep en plas scheidend toilet

Presentatie van project door leerlingen

Opdracht

Ontwerpen van een toilet waarbij poep en plas gescheiden kunnen worden. Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Situatie

Een mens produceert gemiddeld 489 kg afval per jaar. Dat komt neer op bijna 40.000 kg per leven. Als wij blijven leven zoals we tot nu toe doen raakt de aarde vol met afval dat we niet meer kunnen verwerken. We kunnen gelukkig al heel veel afvalproducten recyclen, waardoor het afval niet echt weggegooid wordt maar juist weer opnieuw gebruikt.

De mens produceert echter nóg een grote hoeveelheid afval: namelijk op de WC! Een gemiddeld persoon poept in zijn leven wel 10.000 kg en produceert gemiddeld 47.000 liter urine. Dat betekent dat men gemiddeld 350 gram per dag poept en 1.6 liter per dag plast! Dat zijn flinke hoeveelheden. En dan te bedenken dat wij het allemaal wegspoelen met schoon water. In poep en plas zitten heel veel stoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Zo kan poep bijvoorbeeld omgezet worden in energie en urine in drinkwater.

Dr. George Zoutberg van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is met zijn collega’s op zoek naar de Poepfabriek van de toekomst. Een plek waarin alle poep en plas helemaal opnieuw gebruikt wordt en er dus niets(!) meer wordt weggespoeld. Om poep en plas goed te kunnen recyclen moet er in de poep zo weinig mogelijk plas zitten en in de plas zo weinig mogelijk poep. Er moet dus een manier gevonden worden om ze in het toilet van elkaar te scheiden.

Een ander belangrijk onderdeel bij het recyclen van poep en plas is de gebruiker van het toilet. Mensen vinden poep en plas nog altijd een beetje vies, dus ze willen geen extra moeite doen om hun eigen poep en plas te scheiden. Ook moeten ze vaak nog een beetje wennen aan het idee van recyclen van poep en plas.