De innovatie van de RWZI

De innovatie van de RWZI

Opdracht

De Energie en Grondstoffen Fabriek - Energie- & Grondstoffenfabriek mobiliseert en concentreert de wil, kennis, kunde en kracht om obstakels te overwinnen. We willen onderzoeken of het haalbaar is, laten zien dat het kan en stimuleren dat het gebeurt. Dit doen we samen met de koplopers van de markt, universiteiten, lokale initiatieven en publieke organisaties. Bouw de RioolWaterZuivering RWZI van nu om naar een terugwin-fabriek van belangrijke grondstoffen en voor het opwekken van energie..De EFGF verwacht een ontwerp van een circulatie- of terugwin systeem voor je gekozen grondstof, die praktisch kan worden getoond.

Situatie

Doordat er steeds meer tekorten ontstaan van grondstoffen en de zuivering van afvalwater veel energie kost is er veel aandacht voor het terugwinnen van de energie en grondstoffen uit het rioolwater. Sommige kringlopen dreigen zelfs te stoppen. Uitputting van de grondstoffen is een groot probleem. Op de website van de EFGF ontdek je de werkzaamheden van de Energie en Grondstoffen fabriek.