Samenwerkingspartners

Drie jongeneren met begeleider op een installatie met veiligheidshelmen

Hoogheemraadschap HHNK

Het Hoogheemraadschap beschermt het gebied tegen overstromingen, zorgt voor schoon en gezond oppervlaktewater en beperkt wateroverlast en watertekort. Bovendien treedt het Hoogheemraadschap op in noodsituaties, zoals extreme wateroverlast, een dijkdoorbraak of zware verontreiniging van het oppervlaktewater.

Stichting Technasium

Scholen met het predicaat technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het technasiumonderwijs en begeleidt de regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken. Ook leidt de stichting docenten op voor onder meer het vak Onderzoek & Ontwerpen en bewaakt de kwaliteit.

Energie- en Grondstoffenfabriek

De Energie- en Grondstoffenfabriek is een initiatief van de Nederlandse waterschappen. Zij beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water.

TU Delft

De Dilemmabox werkt nauw samen met Prof. Dr. Ir. Jules van Lier, Prof. Johan Molenbroek en Dr. Ir. Jeroen Langeveld van de Technische Universiteit Delft. Deze universiteit staat bekend om zijn vaak innovatieve projecten. De Dilemmabox is er eentje van.

Waterschap Hollandse Delta

Hollandse Delta is een groot waterschap dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding, de afvalwaterzuivering en de wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom in het zuidwesten van de provincie Zuid-Holland.

VP Delta

VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht. De Dilemmabox werkt bij VPdelta nauw samen met Ir. Marjan Kreijns.

Unie van waterschappen

De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van de waterschappen en zorgt voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen de waterschappen.

Mediamoose

De Dilemmabox maakt voor het ontwikkelen van de digitale applicaties graag gebruik van de expertise van Mediamoose.