Onze aanpak

Kinderen in lokaal met apparatuur

‘Als we doen wat we altijd hebben gedaan, krijgen we wat we altijd hebben gekregen.’ Het is een bekende one-liner. En dat is niet wat we willen met De Dilemmabox. De werkwijze van De Dillemmabox is gebaseerd op Design Thinking en maatschappelijke betrokkenheid.

Design Thinking is een opkomende werkwijze om innovatie op een creatieve manier vorm te geven, waarbij het ‘out of de box’ wordt gestimuleerd. Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. Unieke waarde creëren. Die waarde is tweeërlei. Een combinatie van technologie (het product) en de ervaring van de gebruiker (of de klant). Design Thinking is vaak een soort co-creatie tussen aanbieder en klant. Het is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Design Thinking is in essentie een creatief proces dat vooral zorgt voor het generen van goede ideeën. Het is anders dan analytisch denken. Niet oordelen is erg belangrijk. Dit voorkomt de angst voor het maken van fouten en zorgt ervoor dat iedereen meedoet in het creëren van ideeën en eerste prototypes. Werken volgens de principes van Design Thinking maakt het mogelijk op een aansprekende manier de wereld op een andere manier te bekijken en andere aspecten te ontdekken.